Daniel Turcea – Liniște, început al izbăvirii

eu fugeam de Tine, Iubire, Daniel_Turcea
iubind doar amăgirea, frumusețea
cea numai clipă, numai rouă
și săvârșind durere
în suflete
și Tu
iertai,
iertai,

cum blând, cu-ngăduință, în lumină,
cu îngeri privegheai să nu se stingă
în voia sa, ca-n întuneric, viața
puțină, câtă rămăsese-n mine.

străin și mândru, fără să-nțeleg
cum totu-n jur se prefăcu în moarte

liniște, început al izbăvirii,
cu chipul îngeresc…

pacea gândurilor, locul Lui.

Reclame

Daniel Turcea–Vinovat

poți ucide
singur, în încăpere,
cu un gând poți opri

viața să-nceapă sfânta, neasemuita
iertare,
cu o faptă sau cu o privire
vina
fiecăruia, rănește pe toți.